En del upplever att de blir mer effektiva om de lyssnar på musik samtidigt som de jobbar eller studerar. Det finns också studier som menar att musiken stimulerar hjärnan och får den att arbeta snabbare. Fast om ens favoritlåtar väcker och sätter fart på ens sinnen och gör uppgifterna du håller på med mindre motsträviga, är det då inte risk att de även saktar ner vår förmåga att lära oss?

Det hänger så klart helt och hållet på hur man är som individ. En del klarar att har Heavy Metal i lurarna när de pluggar matte medan andra måste ha helt tyst runt sig för att kunna fokusera och inte bli distraherade.

Oberörd eller påverkad

University of Wales genomförde en studie där man bad eleverna kalla tillbaka olika typer av ljud, ett var absolut tystnad, som presenterades i en förutbestämd ordning och i olika miljöer, blandat med den musik som eleverna tyckte om att i bakgrunden och tvärtom. Föga förvånande klarade en del av eleverna att studera effektivt till musiken medan andra distraherades av den externa stimulansen. Med extern stimulans menas att icke-fokuserade tankar gör intrång och stör det man håller på med.

Många säger att de lyssnar på klassisk musik samtidigt som de pluggar. Den så kallade Mozarteffekten, gör gällande att man får en kortvarig ökad effekt och förbättring när man lyssnar på klassisk musik samtidigt som man utför mentala uppgifter, så kallad spatial-temporal reasoning. Huruvida den fungerar eller inte råder det delade meningar om.

Vad fungerar för dig?

Det är bara du själv som kan avgöra vilken miljö som är den ultimata när det kommer till arbete eller studier. Fungerar det att ha musik i bakgrunden, kör på det. Om inte, vänta med att lyssna på musik tills du börjar med en annan sorts uppgift. Det är kanske svårt att sitta och skriva en rapport med musik och låttexter vars ord kan distrahera men det går utmärkt att ha musiken på medan man till exempel svarar på dagens mejlskörd. När man skriver aktiverar man den vänstra hjärnhalvan och när man lyssnar på musik aktiverar man den högra. Den vänstra hjärnhalvan står för analys och beräkningar medan den vänstra tar hand om den kreativa biten. Låttexter i kombination med arbete får den vänstra hjärnhalvan att hamna lite i konflikt med sig själv. Den försöker analysera orden i låttexten samtidigt som den analyserar och sorterar det du arbetar med. Processen sker utan att man är medveten om den och därför kan det vara en mindre bra idé att lyssna på musik medan man till exempel pluggar. Men om musiken inte har någon text, behöver den vänstra hjärnhalvan inte arbeta med två områden och kan istället helt fokusera på det du arbetar med eller försöker lära dig. Dessutom stimuleras den högra hjärnhalvan om du lyssnar på musik utan text och när båda hjärnhalvorna arbetar på samma gång fungerar de bättre som helhet och man känner sig mer effektiv. I det avseendet kan musik utan text bidra till att förbättra vår förmåga att komma ihåg och behålla information.